Varbergs kommuns upphandlingar Skötsel och drift av Sjöaremossens isbana

Skötsel och drift av Sjöaremossens isbana

Varbergs kommun, Varberg

Skötsel och drift av Sjöaremossens isbana, Väröbacka.

Kultur och fritidsförvaltningen har en satt budget på 500 000 kronor och förutsätter att vissa delar av uppdraget behöver komma att genomföras med ideella arbetskrafter.

Skötsel och drift av Sjöaremossens isbana

Leverantören ska sköta driften av anläggningen enligt krav i upphandlingsdokumentet och bifogade bilagor.

Varbergs kommun avgör när uppstart ska ske för säsongen.

Vanligen är isbanan i drift från den 1 oktober till söndag vecka 9, men ytterligare öppethållande kan förekomma.

Beslut om tid för uppstart tas inför varje ny säsong.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2019-10-31 Fritextsvar ska lämnas direkt i upphandlingsdokumentet. Hänvisning till bilagor där det inte särskilt efterfrågas accepteras inte. Svar som enbart finns i bilagor medför att anbudet inte utvärderas.

Beskrivning av uppdraget

Kultur och Fritidsförvaltningens personal har ansvar för skötseln av isbanan helgfria vardagar 7-15.

Leverantören skall ta ansvar för skötseln av isbanan övrig tid, när Kultur och fritidsförvaltnings personal inte är på plats. Det gäller helgfria vardagar mellan klockan 15 och 07.00, fredag från 15.00- till måndag 07.00. Röda dagar hela dygnet. Skötseln ska ske enligt specificerade krav och ett arbetsgivaransvar för personalen ingår. Uppdraget ska utföras enligt gällande lagar och föreskrifter samt fackmässigt och med omsorg. Vi utgår ifrån att för att kunna lösa uppdraget på ett tillfredsställande sätt behöver man utöver anställd personal använda sig av ideell arbetskraft.

Totalansvar för isbanan. Leverantören ska se till att banan är i sådant skick att den uppfyller svenska bandyförbundets krav för elitspel i bandy. Snöplogning av isbanan ingår i uppdraget. Maskin finns.

Ta betalt för allmänhetens åkning via iZettle. - Leverantören ansvarar för felanmälan av systemet till kommunen i händelse av fel. Tillse att det finns personal på plats som ansvarar för kassans under allmänhetens åkning. Instruera kassanansvariga i hur iZettle fungerar.

Städning av samtliga utrymmen till vilka allmänheten har tillträde. Städningen ska utföras fackmässigt och i enlighet med kommunens riktlinjer se bilaga städinstruktioner.

Underlag för lokalbokning och fakturering. Redovisa önskade tider för planhyra till lokalbokningen. Redovisningen avser de föreningar som ingår i isbaneföreningen. Redovisningen ska ska redovisas via mail till, varbergsishallar@varberg.se senast 15 oktober varje år.

Felanmälan vid akuta fel. Leverantören ska felanmäla akuta fel till tjänstgörande vaktmästare.

Felanmälan inte akuta fel. Leverantören ska felanmäla inte akuta fel via mail till varbergsishallar@varberg.se

Nycklar- Leverantören ska vara tillgänglig för överlämnade av nycklar vid säsongens början respektive slut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0122