Skadedjursservice

Varbergs kommun, Varberg

Avtalet omfattar förebyggande och avhjälpande skadedjursservice i och omkring byggnader, avloppsnät, kök, återvinningscentraler mm.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar skadedjursservice inklusive sanering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018-08 -- 2021-11) volym för Varbergs kommun var ca 4 500 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Volymen för samtliga upphandlande myndigheter förväntas vara 8 300 000 SEK, uppdelat enligt:

Varbergs kommun ca 4 500 000 SEK

Varbergs Fastighet AB ca 2 000 000 SEK

Hallands hamnar Varberg AB ca 200 000 SEK

Varberg Energi AB ca 300 000 SEK

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) ca 1 300 000 SEK

Avtalet omfattar förebyggande och avhjälpande skadedjursservice i och omkring byggnader, avloppsnät, kök, återvinningscentraler mm.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar skadedjursservice inklusive sanering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018-08 -- 2021-11) volym för Varbergs kommun var ca 4 500 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Volymen för samtliga upphandlande myndigheter förväntas vara 8 300 000 SEK, uppdelat enligt:

Varbergs kommun ca 4 500 000 SEK

Varbergs Fastighet AB ca 2 000 000 SEK

Hallands hamnar Varberg AB ca 200 000 SEK

Varberg Energi AB ca 300 000 SEK

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) ca 1 300 000 SEK

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till:

9 960 000 SEK för samtliga upphandlande myndigheter.

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/96