Varbergs kommuns upphandlingar Simskoleskjutsar till Veddige simhall

Simskoleskjutsar till Veddige simhall

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av simskoleskjutsar från hållplatser runtom i Varbergs kommun till Veddige simhall.

Denna upphandling avser simskoleskjutsar för sommaren 2019 med option på sommaren 2020 samt sommaren 2021.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar transport av simskolebarn till och från Veddige simhall fördelat på 2 olika perioder enligt nedan:

Simskoleperiod 1 Veddige Simhall 2019-06-25 – 2019-07-05

Simskoleperiod 2 Veddige Simhall 2019-07-08 – 2019-07-26

Anbud kan lämnas på en eller båda perioderna.

Det går 7-8 bussturer per dag till respektive lektionstid från bestämda upphämtningsplatser runt om i kommunen.

Avtal tecknas för sommarperioden 2019 (2019-06-25 – 2019-07-05 och/eller 2019-07-08 - 2019-07-26), med möjlighet för Kommunen till två förlängningsperioder (sommaren 2020 och sommaren 2021).

Datumen kan komma att behöva justeras inför varje säsong.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2019-07-28

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0095