Varbergs kommuns upphandlingar Service, reparation och underhåll av storhushållsutrustning och professionell tvättstugeutrustning

Service, reparation och underhåll av storhushållsutrustning och professionell tvättstugeutrustning

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av service, underhåll och reparation av storhushållsutrustning (kokgrytor, kombiugnar, diskmaskiner, värmeskåp med mera) samt professionell tvättstugeutrustning och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen kommer att göras i två delar. Anbudsområde A - Service, underhåll och reparationer av storhushållsutrustning.

Anbudsområde B - Service, underhåll och reparationer av professionell tvättstugeutrustning. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per anbudsområde.

Observera att i denna upphandling ingår inte;

- Varbergs Fastighets AB:s restaurangkök.

- Service eller reparationer av av kyl och frys.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av service, underhåll och reparation av storhushållsutrustning (kokgrytor, kombiugnar, diskmaskiner, värmeskåp med mera) samt professionell tvättstugeutrustning och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2017-01-01- 2020-11-30) volym var för:Varbergs Kommun; ca 3 miljoner för området service och reparationer av storhushåll och 3,1 miljoner för området tvättstugeutrustning.

Varbergs Fastighetsaktiebolag; för området service och reparationer av storhushåll 370 000 och för området tvättstugeutrustning 30 000 kr.

Det kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas

Upphandlingen kommer att göras i två delar. Anbudsområde A - Service, underhåll och reparationer av storhushållsutrustning.

Anbudsområde B - Service, underhåll och reparationer av professionell tvättstugeutrustning.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör per anbudsområde.Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Takvolym för ramavtal för respektive anbudsområde;A - Service, underhåll och reparationer av storhushållsutrustning - 3 960 000 SEK. B - Service, underhåll och reparationer av professionell tvättstugeutrustning - 3 756 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelenmed synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Observera att i denna upphandling ingår inte;

- VFAB:s restaurangkök.

- Service eller reparationer av av kyl och frys.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS20/54