Schaktarbeten

Varberg Energi Aktiebolag, VARBERG

Varberg Energi AB upphandlar ramavtal avseende schaktarbeten i entreprenadform. Schaktarbeten avser arbeten inom el, fiber oh fjärrvärme.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

76/22