Varbergs kommuns upphandlingar Särskilt boende 2022, Skåne, Halland, Kronoberg

Särskilt boende 2022, Skåne, Halland, Kronoberg

Skånes Kommuner, LUND

Skånes Kommuner inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av deltagande kommunerna till att lämna anbud i rubricerad upphandling.

Upphandlingen avser enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service och i hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende) enligt 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlag (2001:453).

Skånes Kommuner inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av deltagande kommunerna till att lämna anbud i rubricerad upphandling.

Upphandlingen avser enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service och i hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende) enligt 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlag (2001:453).

Upphandlingen omfattar följande delområden:

A. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service med somatisk inriktning.

B. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service för personer med demens eller annan varaktig kognitiv svikt.

C. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service för personer med demens eller annan varaktig kognitiv svikt med mer omfattande behov.

D. Enskilda platser i särskilt boende/bostad med särskild service med annan definierad specialinriktning som ej avses i A, B eller C.

E. Enskilda platser i hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende).

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-10-06)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-09-08

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län, Kronobergs län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/5