Sanering Renen

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs kommun är huvudman för saneringen av objektet Renen 13, 14 och 17 som är ett statligt finansierat saneringsprojekt. Marken och berggrunden är främst förorenad av klorerade lösningsmedel från den mekaniska industri som bedrevs på fastigheten på 1900-talet.

Denna upphandling avser projektering och genomförande av en in situ behandling av jordlager förorenade med klorerade lösningsmedel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/69