Varbergs kommuns upphandlingar Säkerhetstekniska installationer

Säkerhetstekniska installationer

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Denna upphandling ska leda till Ramavtal avseende säkerhetstekniska installationer

Områden så som brand-, inbrott-, personlarm-, passersystem- och kamerabevakning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2021-21