Säkerhetsteknik

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingens omfattning

Del 1.

Leverans, installation & service av

- Brandlarmssystem

- Inbrottslarmssystem/överfallslarm

- Passagesystem

- Mekaniska och elektriska låssystem

- Leverans av material

- Leverans av dokumentation

Del 2.

- CCTV

- Konsultation inom ovanstående område

- Leverans av dokumentation

Upphandlingen omfattar avhjälpande underhåll, service samt utbyggnad av befintlig säkerhetsteknik (se ovan).

Upphandlingen omfattar även nyinstallationer av säkerhetsteknik upp till ett beräknat värde av 700 000 kr i projektet/entreprenaden (exkl. CCTV).

I kommunens olika förvaltningar och bolag finns uppskattningsvis drygt 200 larmanläggningar som behöver service och underhåll samt emellanåt ersättas med nyinstallation.

Ersätter den avbrutna upphandlingen av larm, brand, passer, nycklar samt CCTV.

Upphandlingens omfattning

Del 1.

Leverans, installation & service av

- Brandlarmssystem

- Inbrottslarmssystem/överfallslarm

- Passagesystem

- Mekaniska och elektriska låssystem

- Leverans av material

- Leverans av dokumentation

Del 2.

- CCTV

- Konsultation inom ovanstående område

- Leverans av dokumentation

Upphandlingen omfattar avhjälpande underhåll, service samt utbyggnad av befintlig säkerhetsteknik (se ovan).

Upphandlingen omfattar även nyinstallationer av säkerhetsteknik upp till ett beräknat värde av 700 000 kr i projektet/entreprenaden (exkl. CCTV).

I kommunens olika förvaltningar och bolag finns uppskattningsvis drygt 200 larmanläggningar som behöver service och underhåll samt emellanåt ersättas med nyinstallation.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-03-01

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk än engelska, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Utvärderingsgrunder

Vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt kommer att utvärderas på följande grund:

Timersättning larmtekniker

Timersättning låstekniker

Timersättning CCTV-tekniker

Pris material och tillbehör brandlarmsanläggningar

Pris 15 st fullt färdigt brandlarmsanläggning

Pris material och tillbehör inbrottsanläggningar

Pris 15 st fullt färdigt inbrottslarmsanläggning

Pris material passagesystem Aptus

Pris 15 st fullt färdigt passageanläggningar

Pris 10 st fullt färdigt Kameraövervakningssystem (CCTV)

Pris nycklar och tillbehör

Sista anbudsdag
18 dagar kvar

(2019-09-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0258