Säkerhetsteknik

Varbergs kommun, Varberg

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Upphandlande myndigheter är: Varbergs kommun och Varbergs fastighetsaktiebolag

Upphandlingen omfattar Säkerhetsteknik och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen är delad i nedan områden:

Delområde 1. Brandlarm-, inbrottslarm, överfallslarm- och passagesystem

Delområde 2. Mekaniska och digitala/elektriska låssystem

Delområde 3. CCTV

Anbud kan lämnas på ett eller flera av delområdena. Utvärderingen kommer att ske per delområde.

Upphandlingen omfattar Säkerhetsteknik och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlande myndigheter är: Varbergs kommun, Varbergs fastighetsaktiebolag och Varberg Energi Aktiebolag.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning allmänt

Upphandlingen omfattar Säkerhetsteknik och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingens värde fördelat på fyra (4) år uppskattas till ca 40 000 000 (SEK).

Upplysningen om uppskattat värde kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 48 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/14