Varbergs kommuns upphandlingar Rivningsentreprenader och saneringsarbeten

Rivningsentreprenader och saneringsarbeten

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlande myndigheter inbjuder till att inkomma med anbud i denna upphandling som avser rivningsentreprenader och saneringsarbeten i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Välkomna in med ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/17