Varbergs kommuns upphandlingar RFI - Personlig assistans

RFI - Personlig assistans

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs kommun har för avsikt att genomföra en upphandling av personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (SFB) och 9 § 2 punkten lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet med denna RFI (Request For Information) är att samla information om vilka leverantörer som finns på marknaden och hur den eventuellt kommande upphandlingen skulle kunna utformas.

Notera att denna RFI inte är en anbudsförfrågan och förpliktigar inte Varbergs kommun till någon upphandling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-12-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2020/0206