Varbergs kommuns upphandlingar RFI - Drift av stödboende för vuxna

RFI - Drift av stödboende för vuxna

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs kommun har för avsikt att genomföra en upphandling av drift av ett stödboende för vuxna (så

kallad lågtröskelboende). Verksamheten är ny och bedrivs inte idag i kommunen.

Ett stödboende för vuxna vänder sig till personer med missbruks- och boendeproblematik där

intentionen är att erbjuda individen stöd i dennes beroendeproblematik samt en trygghet i boendet utan

att ställa krav på nykter- och drogfrihet. Genom att erbjuda tak över huvudet kan levnadsstandarden öka för målgruppen, och förhoppningen är då att missbruket minskar.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-08-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/51