Varbergs kommuns upphandlingar RFI - Bemanningstjänster - socionom

RFI - Bemanningstjänster - socionom

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs kommun har för avsikt att genomföra en upphandling av bemanningstjänster i syfte att täcka temporära personalbehov hos socialtjänstens myndighetsutövning. Syftet med denna RFI (Request For Information) är att samla information om vilka leverantörer som finns på marknaden och hur den eventuella upphandlingen skulle kunna utformas.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/83