Varbergs kommuns upphandlingar Renovering av Varbergs idrottshall

Renovering av Varbergs idrottshall

Varbergs kommun, VARBERG

Entreprenaden omfattar bland annat åtgärder för fuktskydd, renoveringsåtgärder på fasad samt byte av taktäckning. Omfattningen framgår av förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Då byggnaden är kulturminnesmärkt sker entreprenaden i samråd med Kulturmiljö Halland.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/61