Varbergs kommuns upphandlingar Renovering av gruppboende, Ölandsgatan 3

Renovering av gruppboende, Ölandsgatan 3

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs kommun inbjuder er att inkomma med anbud gällande renovering av gruppboende enligt nedan.

Projektet avser ytskiktsrenovering av boende på Ölandsgatan 3 samt komplettering med fiberanslutning samt datanät i fastigheten inkl. de elarbeten som erfordras för detta.

Projektet omfattar även mindre ventilationsarbeten samt rörarbeten i form av byte av utrustning i samtliga badrum.

Innan entreprenadens påbörjande har belysning bytts i berörda utrymmen.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/41