Varbergs kommuns upphandlingar Ramavtal styr- och övervakningsarbeten

Ramavtal styr- och övervakningsarbeten

Varbergs kommun, VARBERG

Ramavtalet omfattar löpande styr- och reglertekniska arbeten (service och underhåll inklusive akuta fel, mestadels i lokaler med pågående verksamhet) samt mindre om- och tillbyggnad av befintliga system. Även nybyggnation förekommer.

Arbeten sker i Beställarens befintliga fastighetsbestånd. Detta innehåller t.ex. kontor, offentliga lokaler, skolor och äldreboenden. Vidare ska entreprenören kunna utföra arbeten gällande processtyrningar för vatten- och VA-verk.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-03-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/14