Varbergs kommuns upphandlingar Ramavtal för bemanning, elmontörer

Ramavtal för bemanning, elmontörer

Varberg Energi Aktiebolag, VARBERG

Varberg Energi AB (VEAB) är ett helägt bolag av Varbergs kommun. Verksamheten bedrivs inom Varbergs kommun. Varberg Energi AB ansvarar för investeringar i nätet, till exempel utbyggnad, underhåll och mätning.

Elmontörerna ska arbetsledas av VEABs projektledarorganisation.

Ramavtal tecknas för en tidsperiod av fyra (4) år och med tre Leverantörer under förutsättning att kvalificerade anbud kommer in.

Varberg Energi AB (VEAB) är ett helägt bolag av Varbergs kommun. Verksamheten bedrivs inom Varbergs kommun. Varberg Energi AB ansvarar för investeringar i nätet, till exempel utbyggnad, underhåll och mätning.

Elmontörerna ska arbetsledas av VEABs projektledarorganisation.

Ramavtal tecknas för en tidsperiod av fyra (4) år och med tre Leverantörer under förutsättning att kvalificerade anbud kommer in.

Bakgrund och omfattning

Upphandlingens syfte är att teckna ramavtal med tre leverantörer för att täcka VEABs behov avelmontörstjänster för underhållsarbete i uppdrag samt för löpande underhåll och investeringsarbete avstationer och ledningar mellan 0,4 - 12 kV.Elmontörerna ska arbetsledas av VEABs projektledarorganisation.Ramavtalet syftar till att komplettera VEABs egna utförande vad avser de upphandladetjänsterna. VEAB kan vid ändrade ekonomiska, politiska eller andra förutsättningar välja att utföra detjänster som ramavtalet avser i egen regi alternativt upphandla separat.Även då olika projekt ska genomföras med flera inblandade kan tjänster som ramavtalet berörupphandlas separat. VEAB förbehåller sig rätten att annonsera separata projekt vidbehov. Uppskattningsvis kommer avrop att ske för ca 2 miljoner per år, volymen kommer att variera övertid och utgör ingen garanti av avropsvolym. Takvolymen på detta ramavtalet är åtta (8) miljoner kronor.Ramavtal tecknas för en tidsperiod av fyra (4) år, Ramavtal kommer atttecknas med tre (3) Leverantörer under förutsättning att kvalificerade anbud kommer in.Läs mer om Varberg Energi på www.varbergenergi.se

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/6