Varbergs kommuns upphandlingar Pumpar och förbrukningsmaterial för undertrycksbehandling av sår

Pumpar och förbrukningsmaterial för undertrycksbehandling av sår

Region Halland, HALMSTAD

Region Halland och Hallands kommuner bjuder in att lämna anbud på samlat behov av pumpar och förbrukningsmaterial för undertrycksbehandling av sår. Verksamheten efterfrågar både köp och hyra av pump då verksamhetens behov är varierande, samt tillhörande förbrukningsmaterial.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

RS211047