Varbergs kommuns upphandlingar Profilprodukter och presentreklam

Profilprodukter och presentreklam

Varbergs kommun, Varberg

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Förutsättningar

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande avrop/uppdrag ska ske på det svenska språket.

Ersättning för anbudsgivning utgår inte.

Omfattning

Upphandlingen omfattar profilprodukter och presentreklam och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingens värde fördelat på 4 år uppskattas till ca 1600 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 2 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Upphandlande myndigheter

Varbergs kommunOrg.nr: 212000-1249432 80 Varberg

Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB)

Org.nr: 556082-0705

432 80 Varberg

Beskrivning av uppdraget

Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla profilprodukter- och presentreklam för avrop till Varbergs kommun.

Med profilprodukter- och presentreklam avses produkter som är anpassade till Varbergs kommuns grafiska profil såsom logotype, typsnitt och färger, dels utifrån kommunens organisationsvarumärke men även utifrån kommunens platsvarumärke ”Varberg inspirerar”.

Beställningar kan komma från kommunkansliet som kommer att ha ett litet lager som övriga förvaltningar kan handla ifrån, men det kommer även beställningar direkt från övriga verksamheter inom organisationen. Att beakta är att några av verksamheterna har egna grafiska profiler.

Upphandlingen omfattar inte profilkläder.

Representationsgåvor som exempelvis keramik, smide, silversmide, tavlor och övrig konst som är unika för just Varberg kommer att köpas från lokala leverantörer som är belägna i Varberg och ingår inte i denna upphandling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/44