Varbergs kommuns upphandlingar Produktion och leverans av kyld mat för äldre

Produktion och leverans av kyld mat för äldre

Varbergs kommun, Varberg

Varbergs kommun inbjuder er att delta i upphandling avseende produktion och leverans av kyld mat till kunder med biståndsbeslut som bor i eget boende i kommunen. Den uppskattade volymen är ca 3 800 portioner per månad fördelat på 200 kunder. Varje kund beställer ca 4-7 portioner per vecka. Portionerna ska levereras 1-2 gånger i veckan. Beställaren garanterar dock ingen volymen, volymen kan komma att både öka och minska under avtalsperioden.

Det skall också finnas möjlighet för kunderna att beställa efterrätt.

Avtal kommer att tecknas med en (1) Anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-26

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2019/0099