Varbergs kommuns upphandlingar Produktförsörjning Datacenter

Produktförsörjning Datacenter

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Upphandlingen avser ramavtal avseende successiva leveranser av IT-utrustning inom område datacenter.

Inbjudan

Falkenbergs kommun med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal gällande produktförsörjning inom område datacenter.

Denna upphandling ska leda till ramavtal som tecknas med minst tre leverantör om antalet anbud så medger. Avsikten är att teckna kontrakt med samtliga leverantörer som uppfyller kraven enligt upphandlingsdokumentet. Under avtalstiden kommer samtliga beställningar att föregås av en så kallad förnyad konkurrensutsättning vilket innebär att samtliga avtalsleverantörer kommer blir tillfrågade att lämna offert vid varje enskilt beställningstillfälle.

Anbudsgivning sker enligt villkor i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2019-75