Varbergs kommuns upphandlingar Prekvalificering Farehamnen

Prekvalificering Farehamnen

Varbergs kommun, Varberg

Prekvalificering av Entreprenörer för Totalentreprenad - Ny hamndel Farehamnen

Öppen inbjudan för entreprenörer att delta i denna prekvalificering.

För upphandlingen gäller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Inbjudan

Öppen inbjudan för entreprenörer att delta i denna prekvalificering.

För upphandlingen gäller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Upphandlingen sker genom Selektivt förfarande.

Annonsering sker genom Europeiska annonsdatabasen TED och genom svenska upphandlingsverktyget Tend Sign.

Huvudobjekt

45241100-9, Anläggningsarbeten för kajer

II.1.3) Typ av kontrakt Byggentreprenader

II.1.4) Kort beskrivning

Kort beskrivning Urvalsupphandling PREKVALIFICERING, Entreprenaden avser projektering och kajbyggnation samt anläggningsarbete Hamnplan i Totalentreprenadform.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-09-22)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HGN 2019/0310