Portarbeten

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen avser årlig service, mindre justeringar, ombyggnationer, mindre nyinstallationer, underhållsarbeten, och reparationer inom motordrivna och manuella portar/grindar. Insatserna skall utföras successivt under avtalsperioden.

AFB. 15 Ersättningsform för anbudsgivning

Utgår ej.

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Denna upphandling har offentliggjorts och publicerats i allmänt tillgänglig databas, på beställarenshemsida, samt i förekommande fall i Official Journal (TED). Beställaren använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud i systemet. Anbud tas ej emot på annat sätt. Det är anbudsgivarens ansvar attkontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign, och genom vilket anbud lämnas, är uppdateratmed aktuella uppgifter såsom organisationsnummer, adress etc.

Anbudsgivare får genom TendSign:• Tillkommande information.• Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet. För tillgång tillsystemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registreringpå www.tendsign.com.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra enenkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet ochatt lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post:tendsignsupport@visma.com.Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0457