Varbergs kommuns upphandlingar ÖVERFÖRINGSLEDNING FÖR DRICKSVATTEN OCH SPILL

ÖVERFÖRINGSLEDNING FÖR DRICKSVATTEN OCH SPILL

Varberg Vatten AB, FALKENBERG

Uppdraget omfattar dricksvatten‐ och spill ledning mellan Jonstaka Varberg – Gamla Köpstad/Ås, med instick till Himle samhälle.

Samarbetsformen är partnering. Vivab vill genom denna samarbetsform involvera entreprenören i ett tidigt skede för att få med all samlad kunskap och erfarenhet från start.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

54536