Varbergs kommuns upphandlingar Östra Holmagärde - Utbyggnad av gator, VA mm

Östra Holmagärde - Utbyggnad av gator, VA mm

Varbergs kommun, Varberg

Exploateringsområdet är beläget inom Varbergs kommun mellan den nordöstra delen av tätorten och väg E6/väg 153.

Objektet omfattar anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Objektet innefattar även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2019-08-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

HGN 2014/0388