Varbergs kommuns upphandlingar Östergården takomläggning

Östergården takomläggning

Varbergs kommun, Varberg

Entreprenaden avser yttertaksrenovering av papptak, derbigumtak och koppartak inkl. dess takavvattning, då den tekniska livslängden har passerat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/30