Operatörstjänster

Varbergs kommun, Varberg

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar fasta och mobila operatörstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018-12 - 2022-03) volym för Varbergs kommun var ca 9 700 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Volymer för deltagande bolag:

Varbergs fastighetsaktiebolag - 400 000 SEK

Varbergs bostad AB - 400 000 SEK

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar fasta och mobila operatörstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018-12 - 2022-03) volym för Varbergs kommun var ca 9 700 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Volymer för deltagande bolag:

Varbergs fastighetsaktiebolag - 400 000 SEK

Varbergs bostad AB - 400 000 SEK

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Beställarna garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 11 640 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Takvolym för deltagande bolag:

Varbergs fastighetsaktiebolag - 480 000 SEK

Varbergs bostad AB - 480 000 SEKRamavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/24