Varbergs kommuns upphandlingar Operatörstjänster och växeltjänster

Operatörstjänster och växeltjänster

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Falkenbergs kommun med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till

anbudsgivning avseende Operatörstjänster och växeltjänster för telefoni.

Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligt villkor i

upphandlingsdokumenten.

Falkenbergs kommun har som målsättning att avveckla kundplacerad telefoniutrustning såsom

Trio/Alcatel för att helt övergå till en molnbaserad lösning.

Upphandlingen omfattar leverans av operatörstjänster av fast telefoni, mobiltelefoni, mobila bredband,

M2M samt tillhörande tilläggstjänster såsom växeltjänster.

Upphandlande myndighet är:

Falkenbergs kommun, Org.nr: 212000-1231

Destination Falkenberg AB, Org.nr: 556862-9454

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, Org.nr: 556095-1245

Falkenberg Energi Aktiebolag, Org.nr: 556461-4831

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Org.nr: 556560-8121

Varberg Vatten AB, Org.nr: 556768-1977

Vatten & Miljö i Väst AB, Org.nr: 556764-7606

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2021-36