Varbergs kommuns upphandlingar Omtäckning av vasstak

Omtäckning av vasstak

Varbergs kommun, Varberg

Entreprenaden omfattar byte av vasstak på samtliga takfall som är täckta med vass och ny ryggning av ljung på nockarna på Naturum Getterön i Varberg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/92