Varbergs kommuns upphandlingar Omhändertagande av skrot från återvinningscentraler i Varberg och Falkenberg

Omhändertagande av skrot från återvinningscentraler i Varberg och Falkenberg

Vatten & Miljö i Väst AB, FALKENBERG

VIVAB infordrar på uppdrag från Varberg Vatten AB och FAVRAB anbud avseende omhändertagande av kommunskrot, kabelskrot och bilbatterier.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/48