Varbergs kommuns upphandlingar Omhändertagande av sekretesshandlingar för destruktion

Omhändertagande av sekretesshandlingar för destruktion

Varbergs kommun, Varberg

Tjänster för att på ett säkert och rättsenligt sätt ta hand om sekretesshandlingar som produceras hos myndigheterna.

Upphandlingen omfattar tillhandahållande av låsta behållare samt hämtning och destruktion av sekretessmaterial och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2017-01 -- 2020-12) volymer för deltagande myndigheter var ca 600 000 SEK

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/25