Varbergs kommuns upphandlingar Ombyggnad Centralskolan Tvååker

Ombyggnad Centralskolan Tvååker

Varbergs kommun, Varberg

Objektet avser anpassning och underhåll av Centralskolan Tvååker. 

Centralskolan i Tvååker, fastighet Fastarp 3:129 ska anpassas mot skolverksamhet och inrymma 3 klasser från åk 4-6 höstterminen 2023.

I samband med anpassningsåtgärderna görs också ett underhållsarbete innefattande både in- och utvändiga åtgärder och byggnaden säkerställs för att klara dagens myndighetskrav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/108