Varbergs kommuns upphandlingar Naturstensprodukter och betongstensprodukter

Naturstensprodukter och betongstensprodukter

Varbergs kommun, VARBERG

Ramavtal gällande köp av natursten och betongstensprodukter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/73