Varbergs kommuns upphandlingar Mur- och putsarbeten, Apelvikens kyrkogård

Mur- och putsarbeten, Apelvikens kyrkogård

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs kommun inbjuder er att inkomma med anbud gällande mur- och putsarbeten enligt nedan.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-02-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/42