Varbergs kommuns upphandlingar Mottagning och mellanlagring av förpackningsavfall

Mottagning och mellanlagring av förpackningsavfall

Vatten & Miljö i Väst AB, Falkenberg

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende mottagning

och mellanlagring av förpackningsavfall insamlat från flerbostadshus och

samlokaliserade verksamheter inom följande anbudsområden och fraktioner:

1. Varberg: metall, -papper -och plastförpackningar

2. Varberg: glasförpackningar (färgat och ofärgat glas)

3. Falkenberg: metall, -papper -och plastförpackningar

4. Falkenberg: glasförpackningar (färgat och ofärgat glas)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

IU23-96