Varbergs kommuns upphandlingar Möbler och inredning till hemlika miljöer

Möbler och inredning till hemlika miljöer

Varbergs kommun, Varberg

Möbler och inredning till hemlika miljöer.

Varbergs kommun genomför en upphandling av ramavtal avseende Möbler och inredning till hemlika miljöer. Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Avtalet ska ge möjlighet för kommunens verksamheter att skapa funktionella och hemlika miljöer. Ramavtalet ska säkra tillgången på hemlika möbler till ett rimligt pris med korta ledtider och flexibilitet i leveranser.

Ramavtalet avser exempelvis möbler och inredning till boendens egna utrymmen där kommunen står för möbleringen av utrymmet. Möblerna och inredningen är inte tänkta för så kallad offentlig miljö.

Upphandlingen avser ett avtalsområde och anbudsgivaren ska lämna anbud på hela avtalsområdet. Ramavtalet gäller nya möbler och ny inredning och omfattar avtalad leverantörers kompletta sortiment inom avtalsområdet. Ramavtalet omfattar också tilläggstjänsterna leverans, montering och sömnad.

Möbler och inredning till hemlika miljöer.

Upphandlingens omfattning

Varbergs kommun genomför en upphandling av ramavtal avseende Möbler och inredning till hemlika miljöer. Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Med möbler för hemlik miljö avses i den här upphandlingen exempelvis säng och sängbord till sovrum, köksbord och stolar till kök och soffa och soffbord till vardagsrum, skrivbord och olika förvaringsmöbler till en hemlik miljö. Med inredning avses exempelvis sängkläder, täcken, kuddar, gardiner, lampor, handdukar, duschdraperier, dukar, ramar, husgeråd och liknande till en hemlik miljö. Se även beskrivning under punkt 1.5.2 Krav på sortiment och prissättning.

Avtalet ska ge möjlighet för kommunens verksamheter att skapa funktionella och hemlika miljöer. Ramavtalet ska säkra tillgången på hemlika möbler till ett rimligt pris med korta ledtider och flexibilitet i leveranser.

Ramavtalet avser exempelvis möbler och inredning till boendens egna utrymmen där kommunen står för möbleringen av utrymmet. Möblerna och inredningen är inte tänkta för så kallad offentlig miljö. Utrymmena som avses är exempelvis lägenheter som kommunen upplåter såsom träningsboenden och skyddade boenden, boenden för ensamkommande flyktingbarn eller asylsökanden samt lägenheter eller korttidsverksamhet för funktionsnedsatta.

Upphandlingen avser ett avtalsområde och anbudsgivaren ska lämna anbud på hela avtalsområdet. Ramavtalet gäller nya möbler och ny inredning och omfattar avtalad leverantörers kompletta sortiment inom avtalsområdet. Ramavtalet omfattar också tilläggstjänsterna leverans, montering och sömnad.

VolymAvtalsanvändarnas inköp av möbler och inredning för hemlik miljö har uppskattats till cirka 3 000 000 (SEK) under den sammanlagda avtalsperioden vilket kan ses som en indikation på kommande volymer men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndigheternas verkliga behov. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 3 500 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Ramavtal kan komma att tecknas med flera leverantörer.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen sker enligt Lag (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling. I denna upphandling gäller följande upphandlingsförfarande: Öppet förfarandeAnbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/54