Varbergs kommuns upphandlingar Material och utrustning för NO-undervisning

Material och utrustning för NO-undervisning

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av NO-material till Varbergs kommuns grundskolor och gymnasieskolor inom läroämnen/delområden:

-Fysik och Teknik

-Kemi

-Biologi

Omfattning

Upphandlingen avser Material och utrustning för NO-undervisning till Varbergs kommuns grundskolor och gymnasieskolor inom nedan läroämnen/delområden:

Fysik och Teknik

Kemi

Biologi

Upphandlingen avser ett heltäckande sortiment av NO-material.

Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop under avtalstiden.

Ramavtal kommer att tecknas per läroämne/delområde.

Målet med upphandlingen är att teckna ramavtal med minst två (2) leverantörer i rangordning per läroämne/delområde.

Föregående 4 års volymer uppgick till ca 2 000 000 för samtliga 3 delområden och kan ses som en indikation på kommande volymer.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Leverantören ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14 paragraf LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0516