Lokalvårdstjänster

Varbergs kommun, Varberg

Inbjudan

Varbergs kommun inbjuder intresserade entreprenörer att delta i vår upphandling avseende lokalvård för Varbergs kommun samt medverkande bolag.

Omfattning

Upphandlingen omfattar lokalvård och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen omfattar lokalvårdstjänster i olika typer av lokaler där flera typer av verksamheter bedrivs, till exempel regelbunden städning av förskolor, skolor, kontor, idrottshallar, boenden inom omsorg med mera. Även golvvård och storstädning ingår i uppdraget. Städning av mer oregelbunden karaktär ingår också. Till exempel extra beställningar av flyttstädning, sanering, etc samt lokalvård på skolor i samband med till exempel idrottscuper/läger. Undantaget är höghöjdsstädning (>3.0 meter).

Upphandlingen är indelad i tio (10) geografiska delområden

Upphandlingen omfattar lokalvårdstjänster i olika typer av lokaler där flera typer av verksamheter bedrivs, till exempel regelbunden städning av förskolor, skolor, kontor, idrottshallar, boenden inom omsorg med mera. Även golvvård och storstädning ingår i uppdraget. Städning av mer oregelbunden karaktär ingår också. Till exempel extra beställningar av flyttstädning, sanering, etc samt lokalvård på skolor i samband med till exempel idrottscuper/läger. Undantaget är höghöjdsstädning (>3.0 meter).

Inbjudan

Varbergs kommun inbjuder intresserade entreprenörer att delta i vår upphandling avseende lokalvård för Varbergs kommun samt medverkande bolag.

Omfattning

Upphandlingen omfattar lokalvård och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen omfattar lokalvårdstjänster i olika typer av lokaler där flera typer av verksamheter bedrivs, till exempel regelbunden städning av förskolor, skolor, kontor, idrottshallar, boenden inom omsorg med mera. Även golvvård och storstädning ingår i uppdraget. Städning av mer oregelbunden karaktär ingår också. Till exempel extra beställningar av flyttstädning, sanering, etc samt lokalvård på skolor i samband med till exempel idrottscuper/läger. Undantaget är höghöjdsstädning (>3.0 meter).

Upphandlingen är indelad i tio (10) geografiska delområden:

Område

Yta (m2)

Område 1, Varbergs kommun, Campus m.fl

11577

Område 2, Varbergs kommun, Centrum sydost

10482

Område 3, Varbergs kommun, Centrum

10044

Område 4, Varbergs kommun, PS

15593

Område 5, Varbergs kommun, Stadshusen

12618

Område 6, Varbergs kommun, Veddige

11379

Område 7, Varberg Vatten AB

2730

Område 8, Falkenbergs Vatten och Renhållning AB

1498

Område 9, Varbergs Fastighetsaktiebolag (VFAB)

1935

Område 10, Arena Varberg

5913

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Entreprenören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör per område.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 90 miljoner sek. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/40