Varbergs kommuns upphandlingar Lokalvårdstjänster - Räddningstjänsten Väst, Falkenbergs Vatten och Renhållning AB, Varberg Vatten AB

Lokalvårdstjänster - Räddningstjänsten Väst, Falkenbergs Vatten och Renhållning AB, Varberg Vatten AB

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar lokalvård och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen omfattar lokalvård och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen omfattar lokalvårdstjänster hos nedan bolag. Även golvvård och storstädning ingår i uppdraget. Städning av mer oregelbunden karaktär ingår också. Till exempel extra beställningar av flyttstädning, sanering, etc. Undantaget är höghöjdsstädning (>3.0 meter).

Inbjudan

Varbergs kommun inbjuder intresserade entreprenörer att delta i vår upphandling avseende lokalvård för Räddningstjänsten Väst med räddningsstationerna i Falkenbergs kommun, Falkenbergs Vatten och Renhållning AB samt Varberg Vatten AB.

Omfattning

Upphandlingen omfattar lokalvård och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen omfattar lokalvårdstjänster hos nedan bolag. Även golvvård och storstädning ingår i uppdraget. Städning av mer oregelbunden karaktär ingår också. Till exempel extra beställningar av flyttstädning, sanering, etc. Undantaget är höghöjdsstädning (>3.0 meter).

Upphandlingen är uppdelad enligt nedan:

Områden

Yta (m2)

Område 1, Varberg Vatten AB

2730

Område 2, Falkenbergs Vatten och Renhållning AB

1498

Område 3, Räddningstjänsten Väst - Falkenberg, Vessige, Ullared och Fegen

2090

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Entreprenören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör per område.

Takvolym

Takvolym per område uppgår till:

Takvolym per område

SEK

Område 1, Varberg Vatten AB

3 200 000

Område 2, Falkenbergs Vatten och Renhållning AB

2 800 000

Område 3, Räddningstjänsten Väst - Falkenberg, Vessige, Ullared och Fegen

2 500 000

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/97