Varbergs kommuns upphandlingar Livsmedel - köp i butik

Livsmedel - köp i butik

Varbergs kommun, Varberg

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun avseende Livsmedel - köp i butik.

Omfattning

Upphandlingen avser att tillgodose Varbergs kommun samt de deltagande bolagens behov av kompletterande inköp av livsmedel i konsumentförpackning i fysisk butik.

Kommunen har behov av flera leverantörer (butiker) i kommunens olika tätorter. Några av kommunens verksamheter har s.k "pedagogiska inköp" vilket innebär att man ska kunna promenera till butik och inhandla varor för verksamheten.

Föregående års (2019-01-2023-01) volym var för Varbergs kommun samt deltagande bolag ca 18 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Kommunen samt deltagande bolag garanterar ingen specifik volym då den både kan överstiga samt understiga angivna volymer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/53