Varbergs kommuns upphandlingar Livsmedel - Färsk fisk

Livsmedel - Färsk fisk

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar köp och leverans av färsk fisk och kommer att resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Upphandlingen omfattar köp och leverans av färsk fisk och kommer att resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Allmän orientering

I Varbergs kommun serveras ca 11 000 portioner varje dag. Vi lagar mat till barnen i förskolan, eleverna i våra skolor, till personer som bor på äldreboenden och särskilda boenden. Vi är glada och stolta över att vi lagar så mycket som möjligt från grunden.

Välkommen att lämna anbud när Varbergs kommun upphandlar leverantör av färsk fisk.

Omfattning

Upphandlingen omfattar köp och leverans av färsk fisk och kommer att resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Varbergs kommun har separata avtal för fryst fisk. Detta ingår under grossistavtalet och omfattas därmed inte av denna upphandling.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Volym

Föregående års (2019-01 -- 2022-11) volym var ca 4 300 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 6,5 miljoner SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/79