Licenspartner

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av licenspartner för Varbergs kommun med deltagande bolag.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2019-11-30

Varbergs kommun och medverkande bolag/kommunalförbund inbjuder till anbudsgivning avseende

Licenspartner och därtill kopplade konsulttjänster, genom avtal med en leverantör som innehar såväl

expertis som erforderliga verktyg samt agerar återförsäljare av licenser och förnyelse av underhåll av

licenser.

Målet är att skapa en långsiktig avtalsrelation med en partner som kan åta sig att tillsammans med

kommunen skapa en effektiv licenshantering.

Kommunen har för avsikt att köpa licenser till både skola, medverkande kommunala

bolag/kommunförbund samt kommunal (administrativ) verksamhet.

Sista anbudsdag
7 dagar kvar

(2019-08-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0321