Licenspartner

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Upphandlingen avser ramavtal med en licenspartner gällande anskaffning, hantering och strategisk planering av Beställarens programvaror.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

IU22/32