Licenspartner

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar Varbergs kommuns samt deltagande Bolags och Förbunds behov av en licenspartner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av licenser samt rådgivning och expertis inom området under avtalstiden.

Avsikten med ramavtalet är att Beställare ska förenkla och förbättra sin licenshantering vid nyanskaffning och kompletteringsköp av licenser, service och support samt att säkerställa regelefterlevnad vid förändringar i sin IT-miljö.

Licenspartnern förväntas leverera programvarulicenser, Programvara som tjänst (Software as a Service), applikationer (för dator, mobiltelefoner och läsplattor) och tillhörande tjänster.

Efterfrågade tjänster kan utgöras av installation, implementation, konfigurering, uppgradering, utbildning och anpassningar av produkter och tjänster.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar Varbergs kommuns samt deltagande Bolags och Förbunds behov av en licenspartner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av licenser samt rådgivning och expertis inom området under avtalstiden.

Avsikten med ramavtalet är att Beställare ska förenkla och förbättra sin licenshantering vid nyanskaffning och kompletteringsköp av licenser, service och support samt att säkerställa regelefterlevnad vid förändringar i sin IT-miljö.

Licenspartnern förväntas leverera programvarulicenser, Programvara som tjänst (Software as a Service), applikationer (för dator, mobiltelefoner och läsplattor) och tillhörande tjänster.

Efterfrågade tjänster kan utgöras av installation, implementation, konfigurering, uppgradering, utbildning och anpassningar av produkter och tjänster.

VolymFöregående års (2019-2023) volym var ca 84 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera Kommunens, deltagande Bolags och Förbunds verkliga behov. Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingen har inte delats upp i flera delar då Kommunen ser det som strategiskt viktigt och ekonomiskt fördelaktigt att samla behovet av licenser hos en och samma leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/15