Varbergs kommuns upphandlingar Leverans av livsmedel via webb

Leverans av livsmedel via webb

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen syftar till att tillgodose de upphandlande myndigheternas behov av kompletteringsköp via webb av livsmedel i konsumentförpackning med leverans till angiven adress.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0138