Varbergs kommuns upphandlingar Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av ledarutvecklingsprogram för Varbergs kommuns chefer och deltagande bolag.

Upphandlingens omfattning

Varbergs vision samt strategisk inriktning om att vara en organisation som utmärks av utveckling och förnyelse, där kompetensförsörjning skall tryggas genom fokus på gott ledarskap och hållbart arbetsliv förutsätter ett inspirerande ledarskap som väcker medarbetarens motivation, engagemang och vilja att utveckla och utvecklas.

Upphandlingen omfattar:- Genomförande av ledarutvecklingsprogram som består av tre olika delar:

Program - Det personliga ledarskapet

Program - Det strategiska ledarskapet - att leda andra chefer

Program - Leda, driva, påverka - utan att vara chef

Observera att Köparen inte kan garantera några volymer utan vinnande leverantör ska leverera kommunens verkliga behov av de ledarutvecklingsinsatser som upphandlingen omfattar.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-08-31

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0051