Laboratorietjänster

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Denna upphandling avser ramavtal för avrop av hämtning och leverans av prover till laboratorium, samt analyser och i vissa fall provtagning till ovan angivna kommuners verksamheter. Analyserna innefattar bl.a. livsmedel, hygien, badvatten och dricksvatten, VA och avfall.

Denna upphandling avser ramavtal för avrop av hämtning och leverans av prover till laboratorium, samt analyser och i vissa fall provtagning till ovan angivna kommuners verksamheter. Analyserna innefattar bl.a. livsmedel, hygien, badvatten och dricksvatten, VA och avfall.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet i denna upphandling är:

Falkenbergs kommun, org. nr. 212000-1231

Halmstads kommun, org. nr. 212000-1215

Varbergs kommun, org. nr. 212000-1249

Laholms kommun, org. nr. 212000-1223

Hylte kommun, org. nr. 212000-1207

Vatten & Miljö i Väst AB, org. nr. 556764-7606

Laholmshem AB, org.nr 556517-0288

Mål med upphandlingen

Målet med denna upphandling är att tillgodose Falkenbergs, Halmstads, Varbergs, Laholms, Hylte kommuns, Vatten & Miljö i Väst AB, Laholmsbuktens VA och Laholmshem ABs samlade behov av laboratorietjänster till en attraktiv kostnad. Leverantören skall leverera en tjänst som präglas av professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga. Leverantören skall utföra sitt uppdrag i enlighet med detta mål.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2019-83