Laboratorietjänster

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Denna upphandling avser ramavtal för avrop av hämtning och leverans av prover till laboratorium, samt analyser och i vissa fall provtagning till ovan angivna kommuners och bolags verksamheter. Analyserna innefattar bl.a. livsmedel, hygien, badvatten och dricksvatten, VA och avfall.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

IU23-19