Kylarbeten

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar kylarbeten på kyl- och frysanläggningar.

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0403